www.geodeta.bialystok.pl
usługi geodezyjno-kartograficzne dla Ciebie


Odpocznij! My zajmiemy się Twoim zleceniem.

Mgr inż. Andrzej Dąbrowski,
geodeta uprawniony, wykonuje:

 • mapy sytuacyjno - wysokościowe dla celów projektowych
 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
 • wytyczanie na gruncie wszelkich obiektów inżynieryjnych
 • pomiary inwentaryzacyjne powykonawcze budynków 
 • pomiary przyłączy infrastruktury technicznej
 • sporządzanie dokumentacji dla celów prawnych
Doświadczenie zawodowe:
 • 1965-1976 OPGK Białystok - geodezyjne prace polowe
 • 1972-1976 biegły sądowy z zakresu geodezji przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku
 • 1977-1980 Nigeria - Kierownik Działu Robót Geodezyjnych i Obliczen w Ministerstwie Pracy
 • 1981-1984 OPGK Białystok - kierownik Zakładu Kartografi i Reprodukcji
 • 1985-1986 Kuwejt - zakładanie cyfrowej mapy Kuwejtu KUDAMS
 • 1987-1990 OPGK Białystok - inspektor odbioru robót geodezyjnych i kartograficznych
 • 1991-1995 Urząd Mieski Białystok - Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografi
 • 1995-1996 Zjednoczone Emiraty Arabskie - kierownik firmy geodezyjnej
 • 1997-2001 Politechnika Białostocka - Instytut Informatyki
 • od 1999 - biegły sądowy z zakresu geodezji przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku
 • od 2002 - działalność gospodarcza w zakresie geodezji i kartografii

Płatnik podatku VAT

kontakt:15-169 Białystokul. Kirkora 19tel.: 85 6751844kom: 604 264 335mail:dabrowskia1@wp.pl
Copyright Nazwa.pl i Andrzej Dąbrowski